Termeni si conditii

Introducere.

 

Acesti Termeni si conditii standard ale site-ului (acesti „Termeni” sau acesti „Termeni si conditii standard ale site-ului web”) cuprinsi aici pe aceasta pagina web, reglementeaza utilizarea site-ului de catre dvs., inclusiv toate paginile din acest site web (denumite în continuare aici mai jos ca „ Site-ul“). Acesti Termeni se aplica în întregime si sunt în vigoare si efect pentru utilizarea de catre dvs. a acestui site Web si, utilizând acest site, acceptati în mod expres toti termenii si conditiile continute aici. Nu trebuie sa utilizati acest site web, daca aveti obiectii cu privire la oricare dintre acesti Termeni si conditii standard.

 

Acest site web nu este destinat folosirii de catre minori (definit ca cei care nu au cel putin 18 ani) si nu trebuie sa utilizati acest site web daca sunteti minor.

 

Drepturi pentru proprietate intelectuala.

 

În afara de continutul pe care îl detineti, pe care ati ales sa îl includeti pe acest site web, în ​​conformitate cu acesti Termeni, ATELIER IMAGE detine toate drepturile asupra proprietatii intelectuale si materialelor continute pe acest site Web si toate aceste drepturi sunt rezervate.

 

Vi se acorda doar o licenta limitata, sub rezerva restrictiilor prevazute în acesti Termeni, în scopul vizualizarii materialului continut pe acest site Web,

 

Restrictii.

 

Sunteti restrictionat în mod expres de toate urmatoarele:

 

publicarea materialelor site-ului Web în orice suport;

 

vânzarea, sublicentierea si / sau comercializarea în orice alt fel a materialelor site-ului Web;

 

efectuarea publica si / sau afisarea oricarui material Web;

 

utilizarea acestui site web în orice mod care este sau poate fi daunator acestui site;

 

utilizarea acestui site web în orice mod care are impact asupra accesului utilizatorilor la acest site web;

 

utilizarea acestui site web contrar legilor si reglementarilor în vigoare, sau într-un mod care poate provoca sau poate provoca daune site-ului sau oricarei persoane sau entitati comerciale;

 

implicarea în orice activitate de extragere a datelor, recoltarea datelor, extragerea datelor sau orice alta activitate similara în legatura cu acest site Web sau în timpul utilizarii acestui site;

 

utilizarea acestui site web pentru a se angaja în orice publicitate sau marketing;

 

Anumite zone ale acestui site sunt restrictionate de accesul dvs. si ATELIER IMAGE poate restrictiona în continuare accesul de catre dvs. la orice zone ale acestui site, în orice moment, la discretia sa absoluta.

 

Continutul dvs.

 

În acesti Termeni si conditii standard ale site-ului Web, „Continutul dvs.” înseamna orice material audio, video, text, imagini sau orice alt material pe care alegeti sa îl afisati pe acest site Web. În ceea ce priveste continutul dvs., prin afisarea acestuia, acordati ATELIER IMAGE o licenta sublicentiala, fara drept, irevocabila, fara drept de drepturi, fara drept de autor, pentru a o utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce si distribui în orice suport.

 

Continutul dvs. trebuie sa fie propriul dvs. si nu trebuie sa încalce drepturile oricarui tert. ATELIER IMAGE îsi rezerva dreptul de a elimina orice continut al dvs. de pe acest site Web în orice moment si din orice motiv, fara notificare prealabila.

 

Fara garantii.

 

Acest site Web este furnizat „asa cum este”, cu toate defectiunile, iar ATELIER IMAGE nu prezinta niciun fel de reprezentari sau garantii exprese sau implicite, de niciun fel legate de acest site Web sau de materialele continute pe acest site. În plus, nimic continut pe acest site web nu va fi interpretat ca oferind consultanta sau consultanta.

 

Limitare a raspunderii.

 

În niciun caz, ATELIER IMAGE si niciunul dintre ofiterii, directorii si angajatii sai nu va fi raspunzator pentru dvs. care rezulta din sau în vreun fel legat de utilizarea dvs. de acest site Web, indiferent daca aceasta raspundere este sub contract, tort sau în alt mod, si ATELIER IMAGE , inclusiv directorii si angajatii sai nu vor fi responsabili pentru nicio raspundere indirecta, consecintiala sau speciala care rezulta din sau în vreun fel legata de utilizarea dvs. de acest site.

 

Despagubiri.

 

Prin prezenta, va angajati sa despagubiti pe deplin ATELIER IMAGE de si împotriva oricarei obligatii, cheltuieli, cereri, cauze de actiune, daune si cheltuieli (inclusiv onorarii rezonabile ale avocatului) care rezulta din sau în orice fel legate de încalcarea dvs. de oricare dintre prevederile din acesti Termeni.

 

Prevederilor.

 

Daca se constata ca vreo prevedere a acestor Termeni este neexecutabila sau invalida în temeiul oricarei legi aplicabile, o astfel de invaliditate sau nulitate nu face ca acesti Termeni sa nu fie executabili sau invalizi în ansamblu si aceste dispozitii vor fi sterse fara a afecta dispozitiile ramase din prezent.

 

Variatia termenilor.

 

ATELIER IMAGE are dreptul sa revizuiasca acesti Termeni în orice moment, dupa cum considera ca este potrivit si, utilizând acest site web, trebuie sa revizuiti acesti Termeni în mod regulat pentru a va asigura ca întelegeti toti termenii si conditiile care guverneaza utilizarea acestui site.

 

Misiune.

 

ATELIER IMAGE are dreptul sa atribuie, sa transfere si sa subcontracteze drepturile si / sau obligatiile sale în temeiul acestor Termeni, fara a fi necesara o notificare sau consimtamânt. Cu toate acestea, nu vi se permite sa atribuiti, sa transferati sau sa subcontractati niciunul dintre drepturile si / sau obligatiile dvs. în temeiul acestor Termeni.

 

Întregul acord.

 

Acesti Termeni, inclusiv orice notificari legale si exonerari continute pe acest site Web, constituie întregul acord dintre ATELIER IMAGE si dvs. în legatura cu utilizarea dvs. de acest site Web si înlocuiesc toate acordurile si întelegerile anterioare cu privire la acelasi lucru.

 

Drept guvernant si jurisdictie.

 

Acesti Termeni vor fi guvernati si interpretati în conformitate cu legile statului roman si va supuneti jurisdictiei neexclusive a instantelor de stat  situate în Romania pentru solutionarea oricaror litigii.